F3 – W kopalni

Zajęcia literacko-plastyczne, których celem było zapoznanie z zawodem górnika oraz specyfiką jego pracy. Podczas spotkania czytano opowieści na temat dobrego ducha kopalni „Skarbnika” oraz patronki górników św. Barbary. 

Strona Internetowa przygotowana z zadania „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.