Rosnę z książką za pan brat

Rosnę z książką za pan brat

W 2018 roku Książnica Karkonoska realizuje zadanie „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra. Projekt skierowany jest do szerokiej grupy indywidualnych odbiorców a także przeznaczony jest dla grup zorganizowanych takich jak grupy przedszkolne, klasy szkolne, członkowie kół zainteresowań i innych.

Zadanie obejmuje szereg atrakcyjnych form animacyjnych oraz cykle zajęć, uwzględniające potrzeby poszczególnych grup wiekowych, które mają na celu zaktywizowanie młodych uczestników spotkań. W projekcie zaplanowano również prelekcje dla rodziców na temat zalet płynących z czytania na kolejnych etapach rozwoju.

Realizacja zadania obejmie:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć „Czytankowo” przeznaczonych dla najmłodszych dzieci ich opiekunów (rodziców, dziadków, niań).
 • ABC młodego czytelnika: Zajęcia cykliczne dla najmłodszych w grupach zorganizowanych,  których celem jest zaszczepienie potrzeby czytania, niosącej przyjemność, rozrywkę i wiedzę.
 • Uczuciowe podróże po literaturze: Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o podstawowy  kanon wartości, z odniesieniem do rozpoznawania, nazywania i świadomego przeżywania  emocji z elementami biblio i arteterapii.
 • Na granicy światów – literackie wędrówki z baśnią: Zajęcia literacko-plastyczne w  oparciu o wybrane wartości, z wykorzystaniem arteterapii.
 • Zakup nagród dla laureatów konkursu: „Książka zabawka w rodzinie”.
 • Organizację akcji: „NOC bibliotek” – pokaz średniowiecznej metody czerpania papieru wraz z warsztatami, zajęcia z kaligrafii, tworzenia ozdobnych inicjałów, rodzinne zabawy kartami metaforycznymi a także spektakle teatrzyku Kamishibai oraz zajęcia plastyczne pt. „Książka za 100 lat”.
 • Organizację wakacyjnych warsztatów dziennikarskich: „Reanimacja słowa – rozbudź w sobie pasję pisania”.
 • Zakup sprzętu: kamery cyfrowej do dokumentacji działań, komputera i drukarki do przygotowania gazetki bibliotecznej, zakup laminarki i bindownicy do zajęć edukacyjno-czytelniczych z dziećmi.
 • Zakup materiałów plastycznych, gier edukacyjnych, materiałów dekoracyjnych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, biblioterapeutycznych i animacyjnych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z autorami i ilustratorami książek dla dzieci.
 • Prelekcje „Z książką na dobry początek” przeznaczone dla dorosłych na temat zalet czytania dzieciom na kolejnych etapach ich rozwoju.
 • Wykonanie strony Internetowej zaprojektowanej w sposób przyjazny dla dzieci i młodzieży ze specjalnym miejscem dla dorosłych poszukujących porad i informacji na temat literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Wykonanie materiałów promocyjnych: ulotek, zakładek do książek, zawieszek na drzwi, magnesów, plakatów oraz kart bibliotecznych z atrakcyjnym nadrukiem przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
 • Publikacja relacji dotyczących zadania na stronie internetowej Książnicy i profilu na portalu społecznościowym Facebook ze wskazaniem źródeł finansowania.

Zadanie „Rosnę z książką za pan brat” jest

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Strona Internetowa przygotowana z zadania „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.