Ile kosztuje wyrobienie karty bibliotecznej?

Karta biblioteczna oraz jej duplikaty wydawane są bezpłatnie.


Jak się zapisać do biblioteki?

Jeśli masz mniej niż 13 lat, do biblioteki zapisuje Cię rodzic (opiekun prawny). Do zapisu potrzebny będzie Twój PESEL.

Ukończyłeś już 13 lat – możesz zapisać się samodzielnie na podstawie dokumentu zawierającego Twój PESEL.


Ile książek mogę wypożyczyć?

Na swoją kartę można wypożyczyć jednocześnie po 4 książki w każdym dziale i w filiach.


Co zrobić po zagubieniu karty bibliotecznej?

Jeśli nie możesz odnaleźć swojej karty bibliotecznej jak najszybciej zgłoś jej zagubienie w bibliotece, aby zablokować konto. To uniemożliwi wypożyczenie książek za pomocą Twojej karty przez osoby nieuprawnione. Po bezpłatnym wystawieniu duplikatu ponownie możesz korzystać z biblioteki.


Jaka jest wysokość kary za przetrzymane książki?

Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 10 gr. za każdy dzień (soboty, niedziele i dni świąteczne również).


Jestem zapisany w bibliotece np. na Zabobrzu, co mam zrobić,  aby korzystać z innych placówek i działów biblioteki?

Karta którą otrzymaliście w  jednej z placówek Książnicy Karkonoskiej uprawnia do korzystania ze wszystkich pozostałych placówek i działów bez żadnych formalności.


W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?

Zmiana terminu zwrotu książki czyli prolongata jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.