Czytelnikom życzymy pięknych Świąt Wielkanocnych!

Zmartwychwstanie

Skowronek – sygnaturka

Wysoko drży nad polem.

Kłaniają się nabożne

staruszki – dwie topole.

Chwalebną część różańca

układa z zórz poranek.

Sarny wdychają w lesie

niebieską woń sasanek.

Rozdarła się na poły

wcześnie zasłona nocy.

I tyle jest w krąg światła

i tyle Bożej mocy!

Coś stało się w przyrodzie

tak nagle, w jednej chwili.

To Pan zmartwychwstał dzisiaj,

a myśmy nie wierzyli.

                              Franciszek Kobryńczuk

W Święta Wielkiej Nocy życzymy naszym Czytelnikom radosnego przebywania w gronie rodziny, budujących, wirtualnych spotkań wśród przyjaciół, przyjaznych rozmów, miłych gestów i wszelkiej pomyślności. By ten czas był wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję.

 

Strona Internetowa przygotowana z zadania „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.