Czytankowo – zwierzęcy luty: O Wilku, który chciał się zakochać?

Legenda mówi, iż w III wieku, w Cesarstwie Rzymskim panujący wówczas cesarz za namową doradców zakazał młodzieńcom wchodzić w związki małżeńskie, by rodziny nie odciągały ich od żołnierskich obowiązków. Sprzeciwił się temu biskup Walenty, udzielając ślubów młodym legionistom i za ten czyn został wtrącony do więzienia i skazany na śmierć.

Czekając na wyrok, Walenty poznał niewidomą córkę strażnika, której nikt nie chciał za żonę z powodu jej kalectwa. Biskup poruszony jej historią modlił się tak długo, aż piękna dziewczyna odzyskała wzrok. Przed śmiercią zdążył napisać jej liścik, wyrażając nadzieję, że odnajdzie swoje szczęście, podpisując go: „Twój Walenty”. Było to dokładnie 14 lutego 269 roku.

Tak powstała pierwsza walentynkowa kartka, a Walenty wciąż patronuje wszystkim zakochanym. (GJ)

Składamy serdeczne podziękowania
Wydawnictwu ADAMADA

za możliwość publikacji w Wirtualnej Czytelni
opowieści „O wilku, który chciał się zakochać” 
autorstwa O. Lallemand i E. Thuillier

Data: 14 lutego 2021

Miejsce: Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa

Strona Internetowa przygotowana z zadania „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.