Wakacje z minecraftem w bibliotece. Spotkanie 2: Budowle

Wakacje z minecraftem w bibliotece. Spotkanie 2: Budowle

 

 

W Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej odbyło się drugie, wakacyjne spotkanie wielbicieli Minecrafta. Tym razem tematem przewodnim były budowle. Prowadzący przedstawił uczestnikom warsztatów, na czym polegać będą ich dzisiejsze zadania. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące infrastruktury miejskiej aglomeracji, czyli z czego składa się miasto? Czy istnieje miasto idealne? Czy ogród może być miastem? Jak ominąć korki? Skąd się bierze woda w mieście? W uzyskaniu odpowiedzi pomocne okazały się zaprezentowane książki dotyczące architektury i urbanistyki. Po wylosowaniu przez każde dziecko nazwy zadania wszyscy zabrali się do budowania. W miejskiej dżungli miały powstać znane dzieciom budynki użyteczności publicznej takie jak szkoła, ratusz, szpital, dworzec oraz budynki służb publicznych, czyli policja czy straż pożarna. Nie zabrakło elektrowni ani wodociągów. Na specjalnie przygotowanej mapie dzieci tworzyły przestrzeń miejską samodzielnie lub w parach. W każdą chwilą plac budowy się zmieniał. Wszyscy uczestnicy interaktywnej zabawy mogli spotkać się w wyznaczonej przestrzeni wirtualnej i ocenić prace współtwórców minecraftowego miasta. Na koniec przyszedł czas, aby wybrać nazwę dla wspólnie wybudowanej osady. Pomysły były różne, ale ostatecznie nowo powstała miejscowość otrzymała swojską nazwę Minecraftowice.

Zapraszamy na kolejne spotkania!

Budowle

Data: 8 lipca 2021

Miejsce: Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa

Godzina: 10.00

Organizator: Cyberjelonki

Strona Internetowa przygotowana z zadania „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.